Intel Graphics Media Accelerator Driver 15.17.9.2182

Intel Graphics Media Accelerator Driver 15.17.9.2182

Intel Corporation – 5,9MB – Freeware – Windows
ra khỏi 62 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Intel Graphics Media Accelerator Driver là một trình điều khiển đồ họa cho bo mạch chủ Intel GMA dựa.

Tổng quan

Intel Graphics Media Accelerator Driver là một Freeware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Intel Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 12.284 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Intel Graphics Media Accelerator Driver là 15.17.9.2182, phát hành vào ngày 05/08/2010. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007.

Intel Graphics Media Accelerator Driver đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 5,9MB.

Người sử dụng của Intel Graphics Media Accelerator Driver đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Intel Graphics Media Accelerator Driver!

Cài đặt

người sử dụng 12.284 UpdateStar có Intel Graphics Media Accelerator Driver cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản